Formularz opieka

(np. syn, córka)
(np. czytanie, szachy, długie rozmowy)
(ilość godzin/dzień)